Geodetske usluge

Mi se od 1993.godine bavimo geodezijom. Stručnost, profesionalizam i iskustvo su naše najbolje preporuke.

čime se mi bavimo

Geodezija

Mnoge saobraćajnice, pruge, stambeni i poslovni objekti, hidrograđevinski objekti, dalekovodi su realizovani uz geodetsku podršku Kompanije “FRENDS”. Za potrebe ovakvih projekata obavljamo sledeće radove:

-izrada katastarsko-topografskih planova za potrebe projektovanja

-izrada Digitalnih Modela Terena za potrebe projektovanja

-formiranje građevinskih parcela

-obeležavanje regulacine i građevinske linije

-obeležavanje objekata i kontrola temelja

-snimanje i izrada 3D prikaza fasada za potrebe rekonstrukcija

-izrada  geodetskih mreža za potrebe izvođenja objekata

-praćenje izvođenja objekata u svim fazama

-izrada projekata izvedenog stanja

Licence

Naša stručnost, opremljenost i licence nam omogućavaju da obavljamo sve vrste geodetskih radova, a to su:

1-Izrada tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta

2-Izvođenje geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta

3-Izvođenje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti I održavanja katastra vodova

4-izrada geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat

5-Izrada projekata geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja

6-Realizacija projekata geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja

Oblasti rada

dosadašnja iskustva

Neki od najznačajnijih projekata

Pruga Beograd - Bar

Rekonstrukcija pruge Beograd-Bar u delu kod Kolašina. Uspešno realizovano u saradnji sa ŽGP Ljubljana

Ulica Vojvode Stepe

Izgradnja tramvajskih koloseka u okviru rekonstrukcije ulice Vojvode Stepe u Beogradu

Dalekovod Bor-Zaječar

Kompletna geodetska logistika na projektu dalekovoda Bor-Zaječar.

Započnite vaš sledeći projekat sa nama

Linkovi za deljenje: